Midden 18e eeuw telde Gouda
20.000 inwoners.
Ongeveer 10.000 inwoners verdienden
hun boterham direct of indirect
via de kleipijpenmakers industrie.

 

 

Gouda Rijdend Pijpenmuseum rijker!

Informatie: www.goudsepijp.nl

Voor dit museum is de museumkaart niet geldig!

 

De Goudse pijpenmaker Patrick Vermeulen te zien in deze prachtige Nederlandse film!

 

Werkzaamheden aan rijdend kleipijpenmuseum (koets So What)
van de ,,Stichting De Goudse Pijp” begonnen.
Meer informatie Goudse pijpen  www.goudsepijp.nl

Koets van Societeit So What (Gouda)
rijdend kleipijpmuseum

Gouda wordt de eerste stad in Nederland met een rijdend kleipijpenmuseum.
Stichting De Goudse Pijp gaat de koets opknappen en rijklaar maken.

Voor het restaureren van de koets gaan we opzoek naar materialen, beglazing en  bekleding.
De koets wordt weer origineel zwarte gespoten.
De verf is al door SIGMA ter beschikking gesteld, een mooie ondersteuning om er iets moois van te maken.
In dit museum zal veel te zien zijn over de rijke Goudse kleipijpen industrie.
Ook zijn er plannen om een film te gaan maken over dit eeuwenoude ambacht.

Verhalen zijn er genoeg  te vinden op www.goudsepijp.nl


Voor contact:
E-mail: patrickvermeulen@goudsepijp.nl

 

 Volop bewondering
Chinezen
voor demonstraties

Goudse kleipijp!

,,Stichting de Goudse Pijp''

nu ook voor

Goudse kleipijppromotie

naar China

vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 november 2013

Gouda promotie in Guiyang 
  

 

 

 

Stichting de Goudse Pijp

komt binnenkort met

Nieuwsbrief

de Gouwenaar uitgave 2

 

Stichting De Goudse Pijp

www.goudsepijp.nl

 


De Raam met zijn vele
pijpenmakers/sters

De Raam eeuwenlang een oude gracht met rondom veel bedrijvigheid.
15 februari 1960 dus een halve eeuw geleden werd begonnen met de demping. 10 februari 1960 voer de laatste boot van de Gouwe over de Raam naar de Koningsbrug.
10 april 1961 de Raam dus geen gracht meer.

Willem Begeer
Willem Begeer bezat juni 1805 op de Raam nr 1, 2 en 5 een pijpenfabriek, pakhuis, huis en erf.

Voor volledig verslag zie index


 


Van Duijn historie over een kleine
zelfstandige Goudse pijpmakersfamilie

Martinus Nicolaas van Duijn

De man op de foto is mijn grootvader, Martinus Nicolaas van Duijn, pijpmaker, geboren op 4 augustus 1855. Het is de vader van mijn moeder. In zijn fabriekje aan de Peperstraat maakte hij pijpen onder de naam “de Gekroonde 65”. Het assortiment was enorm; er werden miniatuurpijpjes van 5 cm lang gemaakt, gewone pijpen voor dagelijks gebruik en pijpen voor speciale gelegenheden, zoals de bomkop. Dit was een heel grote pijp met een kop van 10 cm hoog en een diameter van 6 cm. Het uithangbord van de pijpwinkel is aan het museum De Moriaan geschonken. Op dit bord staat het merk “de Gekroonde 65” met aan weerszijden pijpen, links een pijpenpot en rechts een pijpenkistje.

Grondlegger (1785)
De grondlegger van het bedrijf was Hendrik van Duijn, geboren in 1785. Toen hij vijftien was, besloot hij pijpmaker te worden. In 1813 legde hij met goed gevolg zijn pijpmakersproef af en was toen meester-pijpmaker. Hij begon een eigen bedrijf dat achtereenvolgens aan de Bogen, in de Zak en aan de Molenwerf was gevestigd. De zaken gingen goed en vanaf 1838 was het bedrijf gevestigd in de Peperstraat, op nummer 132. Deze straat was met de Keizerstraat, Kuiperstraat en de Raam het centrum van de pijpnijverheid. Vanaf 1850 werd het bedrijf voortgezet door zijn zoon Adrianus. In 1855 werd het gilde van de pijpmakers opgeheven en vervangen door een Vereniging voor Pijpenfabrikanten.

Voor volledig verslag zie index

 

Willem Baernelts eerste
Goudse pijpmacker 1617

De eerste man die in Gouda in 1617 het ambacht van pijpmaker begon is WILLEM BAERNELTS
(om geloofredenen uit Engeland uitgeweken).

Willem was van origine Engelsman.
Hij gaf op geboren te zijn in Bromyard,
een dorpje van ca. 20 km van Stratford.

Beroep: steenhouwer.
Hij voerde het merk “De gecroonde Roos”
(De Roos van Tudor).

De Tudor Rose, een samenvoeging van
de emblemen van het Huis York en
het Huis Lancaster.
Willem kwam in 1608 in Gouda aan en werd in 1610 poorter.

 

In 1622 kocht hij een huis
Achter de Vischmarkt (nu nr. 90)
met vrouw en drie kinderen en drie inwonenden.

De drie inwonenden waren Willem Flut,
Rijessen en Balten Thomasz.
Typisch Engelse namen.

Voor vervolg zie index


 


 Gouda had Stadspijpenfabriek 1783 op het PESTERF
 (Maria Magdalenenklooster)
zie kaart nr. 22

Instructie, waarna den Baas en Vrouw,
van de Opterigtene Pijpenfabricq,
binnen de stad Gouda,
zig in der tijd.
Zullen moeten gedragen.

Artikel 1
De Baas en Vrouw, zullen verplicht zijn, een welbedagte en voorzigtige Directie, te houden over vier en twintig persoonen, zo jongens als meisjes, of over zo veel meer, als men in die tijd zal goed vinden.


Artikel 2
De Baas, zal de Jongens, welke in die tijd, tot de Pijpenfabrieq te werk gesteld zullen worden, moeten onderrigten, en instrueeren tot het leren Rollen, en Kasten, zodat yder tot zijn werk bekwaam worden; uit die hoofde zal de Baas verplicht zijn exactelijk na te zien, off alle de gereedschapen, in goede orde gesteld zijn, en bij foute van dien, dezelve in orde brengen, met behulp (:zo die daar aan benodgt zijn:) van Smit, vormmaker of Timmerman, welke hem als dan zullen aan gewezen worden.

Voor de volledige boeiende INSTRUCTIE
zie index

  

 Hielmerk voor de klei Pijpenmakerij De Goudse Pijp

Pijpenmakerij De Goudse Pijp heeft nu ook een eigen hielmerk (maart 2013)

Hieronder een afbeelding van dit merkteken, dat in het vervolg op de Goudse kleipijp is te vinden gemaakt door de Pijpenmakerij De Goudse Pijp.

Hielmerk (eigen merkteken)

  Naarmate de vaardigheden van de pijpmakers toenamen en de markt kwaliteit meer gaat waarderen ontstaat er een behoefte om de pijpen van een eigen merkteken te voorzien.
In eerste instantie betreft het vaak een eenvoudig figuur aangebracht onder op de hiel van de pijp. Later ontwikkelt men echte stempeltjes met daarin de initialen van de maker dan wel een afbeelding.


vervolg verhaal Hielmerk
zie index
 

 

Op deze wijze proberen wij de historie van de
Goudse kleipijp onder de aandacht te brengen
doormiddel van verhalen en impressies.

Ook willen wij als Ambachtelijke Pijpenmakerij (de kleipijp) weer nieuw leven inblazen en doen dit op onze eigen wijze met diverse toepassingen en combinaties van heden.

Veel hiervan is nog niet uitgevoerd,
maar laten wij eens kijken of dit te realiseren is.

Laat u meenemen in het verleden en
neem een kijkje in het heden van de Pijpenmaker.

Volg ons ook op twitter @Goudsepijp